Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 
 
Yönetim
Akademik Personel
Laboratuvar
İdari Kadro
Ders ve Sınav Programları
İletişim
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
Dersler
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Program Profili
İstihdam Olanakları
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Yeterlilikleri
Üst Derece Programlara Geçiş
Dersler-AKTS Kredileri
Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans Dersleri
Öğrenme Şekli
Bölüm Bşk ve AKTS Koord.
Katalog Web Sitesi

 

Genel Bilgi ve Tarihçe

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri ilk kez 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında 40’ar öğrenci alınması hakkındaki Fırat Üniversitesinin teklifi 11/05/2004 tarihli YÖK yürütme kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/H maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bölümümüz 2004–2005 eğitim-öğretim yılında I. Öğretime yönelik 42 öğrenci ile eğitim-öğretim hizmetine başlamıştır. Bölümümüzde 2 Doçent 5 Yardımcı Doçent 4 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüzden “Bilgisayar Öğretmeni” olarak mezun olan öğrencilerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışabilen mezunlarımız; Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Eğitim, Yazılım Sektörleri ile Kamu ve Özel Kuruluşların Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları Merkezlerinde vb. alanlarda da istihdam edilebilmektedir.

2008-2009 öğretim yılı içerisinde lisansüstü öğretim programı açılması için gerekli girişimler sonuçlanmış ve yüksek lisans öğretim programı YÖK tarafından onaylanarak açılmıştır.

 
 

 

 .

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 95004 defa okundu.