Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
 
Yönetim
Akademik Personel
İdari İşler
İletişim
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
Dersler
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenimin Tanınması
Yeterlilil Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Program Yeterlilikleri
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler-AKTS Kredileri
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Şekli
Bölüm Başk. ve AKTS Koor
Katalog Web Sitesi

 

                                                                  

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1975 yılında kurulmuştur.  Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.

Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, Bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

Bölümde 5 Profesör Dr., 3 Doçent Dr., 8 Yardımcı Doçent Dr. ve 4 araştırma görevlisi vardır.

Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 76432 defa okundu.