Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
 
Yönetim
Akademik Personel
İdari İşler
İletişim
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
Dersler
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenimin Tanınması
Yeterlilil Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Program Yeterlilikleri
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler-AKTS Kredileri
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Şekli
Bölüm Başk. ve AKTS Koor
Katalog Web Sitesi

 

 

İlki 2008 yılında Başkent Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun ikincisi 2009’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde, üçüncüsü 2010’da Dokuz Eylül Üniversitesinde, dördüncüsü 2011’de Muğla Üniversitesinde, beşincisi 2012 yılında Pamukkale Üniversitesinde ve altıncısı 2013 yılında Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun ev sahipliğini ise Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üstlenmiş bulunmaktadır.

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulacak bildiriler, şu genel başlıklar altında toplanmıştır:

 • Ana dili olarak Türkçe
 • Devlet dili olarak Türkçe
 • Bilim dili olarak Türkçe
 • Yazı dili olarak Türkçe
 • Uygarlık dili olarak Türkçe
 • Geçer bölge dili olarak Türkçe
 • Diplomasi dili olarak Türkçe
 • Türkçe haritası içinde çok dillilik
 • Türk dilinin tarihî ve çağdaş söz varlığı
 • Dil ilişkileri bağlamında Türkçe
 • Köken bilgisi araştırmaları
 • Ağız araştırmaları
 • Türk dilinde terim araştırmaları ve sorunları
 • Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi
 • Çeviri dili olarak Türk dili
 • Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
 • Türkçenin eğitimi ve öğretimi
 • Türk dili araştırmalarında yöntem sorunları

 

                                                                  

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1975 yılında kurulmuştur.  Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.

Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, Bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

Bölümde 5 Profesör Dr., 3 Doçent Dr., 8 Yardımcı Doçent Dr. ve 4 araştırma görevlisi vardır.

Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

porno porno izle sikiş sikiş izle konulu porno izle türk porno izleBu sayfa 85666 defa okundu.