Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Yazılım Mühendisliği
 
 
Yönetim
Akademik Personel
İdari İşler
Laboratuarlar
Dreamspark
Global Game Jam
Yazılım Her Yerde
Staj
İşyeri Eğitimi
Öğrenci Temsilcileri
Dökümanlar & Linkler
Lisansüstü
İletişim
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
Dersler
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Program Profili
İstihdam Olanakları
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Yeterlilikleri
Üst Derece Programlara Giriş
Mezuniyet Koşulları
Dersler - AKTS Kredileri
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme Şekli
Bölüm Bşk ve AKTS Koord.
Katalog Web Sitesi

Announcement of Post Graduate Programs for International Students Academic Year 2014

 

The Graduate School of Software Engineering is pleased to invite applications for admission from students all over the world  to Postgraduate Programs ( Master’s Program and PhD program) for the Academic Year 2014.

Why Choose Firat University

We offer an exciting majors-in Software Engineering, with top-notch faculty and state of art research facilities. Our real pride lies within our people and our achievements. We have a reputation as a world-class institution in Turkey. Whether you are living in Turkey or coming to us from around the world, you will study in an atmosphere of intellectual excitement and access to some of Turkey’s best libraries and online resources.

Elazig is a great place to live

Elazig is a historical city, well known for its excellent food, climate, and historical places. We are also surrounded by some of the most beautiful landscapes in the world. Cost of living is remarkably reasonable for a city of our size, and one cannot help but fall in love with the friendly, easy-going Elazig community. 

  • Quota (Seats reserved for International Student)

Master’s Program                                                       3 Seats

PhD Program                                                             3 Seats

  • Admission Requirements

Required Documents:

1-C.V.

2- Copy of B.S. diploma and transcript

3- Copy of Passport pages

4- (3) Passport size photo

5- (2) Recommendation Letters

 

English Language Proficiency:                       International students who have followed their Bachelor education with English as the sole language of instruction are exempted from TOEFL/IELTS results if they submit an official letter with their application from university where the bachelor program was followed. This letter should be printed on official letter-headed paper of the university and state clearly the name of the student, and that the entire previous education was conducted in English as the first medium of Instruction.

Submission Deadline for Application:      15th August 2014

Contact Information:

Prof. Dr. Asaf Varol

Head of Software Engineering Department

Phone No: +90 424 2370000-4215

Email Address:  varol.asaf@gmail.com

Firat University, College of Technology

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OLARAK ı. ULUSLARARASI ADLİ BİLİŞİM VE GÜVENLİK SEMPOZYUMUNU DÜZENLEDİ.

Sempozyum web sayfasına http://www.isdfs.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Adli Bilişim konusunda Prof. Dr. Asaf Varol’la röportaj

Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Asaf Varol’un, Adli Bilişim Mühendisliği konusundaki röportajına buradan ulaşabilirsiniz...

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Prof. Dr. Asaf Varol

Yazılım Mühendisliği kavramı ilk olarak 1968 yılında Almanya’da gerçekleştirilen NATO konferansında kullanılmıştır. Ülkemizde ise bu kavram önceleri Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri içinde bir ders adı olarak yer almış ve nihayet birkaç yıldan beri de başlı başına bir mühendislik bölümü haline gelmiştir. 
Yazılım Mühendisliğini Bilgisayar Mühendisliğinden ayıran en önemli farklılık, Yazılım Mühendislerinin tamamen yazılım (software) alanına yoğunlaşmasıdır. Bu nedenle de Yazılım Mühendisliği bölümlerinde bilgisayar donanımı ile ilgili derslerin sayısı çok azdır. Yazılım Mühendislerinin bilgi alanları yazılım gereksinimleri ve tasarımları; yazılım geliştirme, sınama ve bakımları; yazılım mühendisliğinin yapılandırılması, yönetimi süreçleri, araç ve yöntemleri ve yazılım kalitesinden oluşur.
Bir yazılım mühendisinin kaliteli bir yazılım geliştirme hedefine ulaşabilmesi için belirli disiplinlerle ortak çalışması gerekir. Aslında bugün birçok alanda disiplinler arası dayanışmanın şart olduğu bilinmektedir. Nasıl ki bugün Mekantronik Mühendisliği denildiğinde, makine, elektronik ve bilgisayar temel alanları akla geliyorsa; Yazılım Mühendisleri de bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yönetim bilimleri, matematik, proje ve kalite yönetimi, yazılım ergonomisi ve sistem mühendisliği alanları ile ilişkilidir. 
Türkiye’de Yazılım Mühendisliği eğitimi veren üniversitelere bakacak olursak; Fırat Üniversitesi haricinde bu unvanı veren üniversitelerin tümünün vakıf üniversiteleri olduğunu görürüz. Yazılım Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerimiz, Fırat Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs), Lefke Avrupa Üniversitesi (Kıbrıs), Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesidir. Bu üniversitelerden Işık ve İzmir Ekonomi Üniversiteleri aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinde SUNY Brockport ve Fredonia ile uluslararası ortak lisans programları yürütmektedir. 2012 Yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaletinde yer alan Sam Houston Eyalet Üniversitesi ile 2+2 diye adlandırılan uluslararası ortak lisans programına başlamıştır.
İngilizce olarak başlatılan bu programda hazırlık dâhil olmak üzere öğrenciler 3 yıl Fırat Üniversitesinde eğitim görmektedirler, 3. ve 4. Sınıflarını ise Amerika’da tamamlayacaklardır. Okul harçları açısından ele alındığında, 2013-2014 akademik yılı itibariyle Fırat Üniversitesinde ilk 3 yıl için öğrenciler her yıl 4000 TL harç ödemektedirler. Amerika’da geçirecekleri 2 yıl için de her yıl için 7000 dolar olmak üzere toplam 14000 dolar ödeyeceklerdir. Harçlar açısından ele alındığında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği İngilizce Bölümünü tercih edecek öğrencilerin ödeyecekleri toplan harçlar, diğer üniversitelerin öğrencilerden talep ettikleri harçlar ile kıyaslandığında, beşte bir fiyatına mal olduğu görülecektir.
Başarılı olan öğrencilerimize Sam Houston Eyalet Üniversitesinde lisansüstü eğitim imkânları sunulacak ve burs verilecektir. İngilizce programından yabancı dil nedeniyle başarısız olan öğrencilerin Fırat Üniversitesinde Türkçe eğitim verilen Yazılım Mühendisliği bölümüne ÖSYM tarafından yerleştirilebilecektir.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde bir miktar kontenjan da Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu (M.T.O.K.) öğrencilerine ayrılmıştır.  M.T.O.K. kontenjanına Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri müracaat ettiklerinde kendi aralarında MF-4 puanı ile sıralanmakta ve dolayısıyla büyük bir avantaj sağlamaktadırlar.
Yazılım Mühendislikleri bölümleri çağımızın parlayan meslek alanıdır. Diğer mesleklerle kıyaslandığında bu alanda iş bulmak çok daha kolaydır ve mühendislerin yüksek ücretlerle çalışma imkânları vardır, çünkü çağımız otomasyon çağıdır. Artık birçok şeyi İnternetten e-devlet otomasyonları ile evlerimizden yapabilmekteyiz. Bu nedenle adaylara Yazılım Mühendisliği Bölümümüzü tercih etmelerini öneriyorum.   
Prof. Dr. Asaf Varol
Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı

 

1. Bölümün Amacı:

·  Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler üretebilmek,

·  Kullanıcının belirlediği fakat genelde sürtüşmelere yol açan zaman, maliyet, kullanılabilirlik gibi noktalarda uzlaşma sağlayabilmek,

·  Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilmek,

·  Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve uygulayabilmek,

·  Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak, gerekli olduğunda liderlik yapabilmek ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilmek yani proje yönetimi becerisine sahip olmak,

·  İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilmek gibi yetenekler kazanması amaçlanmaktadır.

2. Yazılım Mühendisliğinin Yeri: Yazılım mühendisi, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir. Bir yazılım mühendisi, hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar, müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar, tasarım yapar, program yazar, programı test eder, yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir, yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar, mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder. Yazılım mühendisliği alanında akademik ve teknolojik çalışmalar yapmak için çeşitli alet, araç ve gereçlere ihtiyaç vardır. Bu araçlar, bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı, yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları v.b. Yazılım mühendisiliği alanında akademik ve teknolojik çalışma yapmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan,  dikkatli, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir. Yazılım ve bilgi teknolojileri mimarisi alanında yapılan araştırmalar; veritabanları, veritabanı programcılığı, yazılım proje yönetimi, ölçümü ve testi gibi konuları ele almaktadır. Web ve oyun programlama alanında yapılan araştırmalar web programlama, bilgisayarda grafik ve animasyon geliştirme, insan bilgisayar etkileşimi ve elektronik ve uzaktan öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Veri amdenciliği alanında yapılan araştırmalar arasında veri ambarlarının ve çok büyük veri tabanlarının sorgulanabilmesi, bulanık mantık kullanarak verilerin segmentasyonu, kümelenmesi, kestirimi ve tahmininin yapılması gibi modelleme çalışmalarını içermektedir.

3. İstihdam Durumu: Önerilen programın amacı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek olduğu için bu programdan mezun olan kişi, şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak yazılım ve iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır. Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Programdan mezun olacak mühendisler, bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, akademik kurumlarda, özel sektördeki firmalarda, askeri kuruluşlarda, kendi işyerlerini kurarak yurtiçinde yada yurtdışında v.b. görevler üstlenebilirler.

4. Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar: Eğitim-Öğretim süresi, 4 yıl veya 8 yarıyıldır. Bu süre içerisinde toplam 150 kredilik dersin yani en az 240 AKTS ‘nin başarıyla sağlanması gerekmektedir. 8 yarıyıllık eğitim-öğretim sürecinde öğrenci, 7. yarıyılda İşyeri Eğitimi 6 ay süresince (15 Temmuz – 15 Ocak) görecektir. Yine bu süre içerisinde öğrenciler 1 adet (24 iş günü) alan stajı ve 1 adet (24 iş günü ) işletme organizasyon stajı yapacaklardır. Öğrencilerin yazılım mühendisliği alanında uzmanlaşmasının sağlanması için, 6. yarıyılda başlayan ve 8. yarıyılda devam eden seçmeli dersler de bulunmaktadır.

5. Staj Çalışmaları: Öğrencilerin öğrenimleri esnasındaki kazanımlarının, laboratuar uygulamaları ve gerçek iş yeri uygulamaları ile pekiştirilmesi için yapılan bir eğitimi tamamlama faaliyeti olarak staj yapmaları gerekmektedir. Staj uygulamalarında mesleki alan dışında, iş yeri görgüsü - disiplini v.b. kazanımların da elde edilmesi beklenmektedir. Öğrenciler, teknolojik gelişmeleri tanımaları, uygulama becerilerini geliştirmeleri ve yönetim deneyimini kazanmaları amacıyla, uygun görülen tesis, fabrika veya yazılım şirketlerin ilgili birimlerinde; 1 adet (24 iş günü) alan stajı ve 1 adet (24 iş günü ) işletme organizasyon stajı olmak üzere 48 iş günü staj yapacaklardır.

 

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 196443 defa okundu.
Güncelleme tarihi : 07.09.2010 09:15:58