Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Teknoloji Fakültesi
 
 
Vizyon ve Misyon
Dekanın Mesajı
Yönetim
Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu
Bölümler
İletişim
Staj
İşyeri Eğitimi İşlemleri
İşyeri Eğitimi Yönergesi
Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi
İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu
Teknoloji Fakültesi Görev Tanımları
Teknoloji Fakültesi Organizasyon Şeması
Teknoloji Fakültesi Hizmet Envanteri
İş Akış Şemaları
Formlar
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
İdari İşler
Mali İşler
Döner Sermaye
İç Hizmetler
Erasmus
Katalog Web Sitesi

Teknoloji Fakültesi TRD107 İngilizce-I ve TRD109 İleri İngilizce-I Arasınavı (TASLAK)

 

 

Facebook Sayfamız

 www.facebook.com/firatteknoloji

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLERİNİN UNVANLARI İLE İLGİLİ BEKLENEN RESMİ KARAR ÇIKTI !

27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar aldı. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırdı. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ün resmi yazısı aşağıda görülmektedir.  Bu sayede yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ortadan kalkmıştır. Artık gerek mezunlarımızın ve gerekse bizleri tercih edecek adayların rahat olmaları gerekir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise bizim mühendislerimizin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.

 

 

 

TÜRKİYE’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!!!

FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ ALINACAK!!!

Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40.
maddesinde;
MADDE 40 –" (1) Aşağıda tanımlanan öğrenciler sınamalı öğrenci listesine alınır:
a) İkinci sınıfta olup, GNO’su 1.80’in altında olan öğrenciler.
b) Üçüncü sınıfta olup, GNO’su 1.90’ın altında olan öğrenciler.
c) Dördüncü veya beşinci sınıfta olup, GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler.
(2) Sınamalı öğrenciler, yeni ders alamazlar, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl
derslerini tekrar ederler, ancak döneme ait ders yükünü aşmamak şartı ile koşullu geçtikleri ve
başarılı oldukları dersleri de alabilirler." denilmektedir.
Bu nedenle, 2013-14 Eğitim-Öğretim yılında kaydolan öğrenciler ile 2012-2013
Eğitim-Öğretim yılında kaydolup Zorunlu Hazırlık sınıfında okuyarak 2013-2014 EğitimÖğretim
yılında birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin, yukarıda belirtilen yönetmeliğimizin
40.maddesi gereğince 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başında Bölüm/Program
müfredatlarının ikinci sınıf derslerini alabilmeleri için birinci sınıfın sonunda Genel Not
Ortalamalarının (GNO’sunun) 1.80 ya da üzerinde olması gerekmektedir.

 

 İŞYERİ EĞİTİMİ YAPMAKTA OLAN FAKÜLTEMİZ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT ETMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR

 * İŞYERİ EĞİTİMİ YETKİLİSİNİN DEĞERLENDİRME YAPACAĞI FORMUN BURADAN İNDİRİLEREK DOLDURTULMASI VE İŞYERİ EĞİTİMİ DOSYASI İLE BİRLİKTE BÖLÜM İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

  * İŞYERİ EĞİTİMİ DOSYALARI 13 OCAK 2014 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMELİDİR.

* DOSYALARINI TESLİM EDEN ÖĞRENCİLER, 15 OCAK 2014 TARİHİNDE GENEL SINAVA GİRECEKLERDİR. (HAZIRLADIKLARI İŞYERİ EĞİTİMİ POWER POINT SUNUMLARINI BÖLÜM İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.)

 * 13 OCAK 2014 TARİHİNE KADAR DOSYALARINI TESLİM ETMEYEN ÖĞRENCİLER 5 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE BÜTÜNLEME SINAVINA GİRECEKLERDİR. (HAZIRLADIKLARI İŞYERİ EĞİTİMİ POWER POINT SUNUMLARINI BÖLÜM İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.)


 

 


 

 

                     

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ ARASINDA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!!!

FAKÜLTEMİZ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİ BAŞLATTI!!!

Öğrenciler, Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) ile ilgili ayrıntılı bilgilere ÖSYM kılavuzundan ve Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Web Sayfasından ulaşabileceklerdir.

http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=286 

        Üniversitemiz bünyesinde, 13.11.2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Fakülte bünyesinde; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri açılmış olup, bu bölümlere her yıl 80 öğrenci alınmaktadır. Ayrıca, Türkiyede ilk olarak Adli Bilişim Mühendisliği Fakültemizde açılmış olup, 2014-2015 öğretim yılında bu bölüme öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.Birbirleri ile doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olan bu bölümler, günümüzün en geçerli ve gözde mühendislik dallarıdır.

       Fakültemize bağlı bölümlerde lisans eğitimi dört yıldır. Bölümlerde ilk iki yıl, ağırlıklı olarak temel mühendislik derslerinin verildiği bir program uygulanır. Meslek derslerinin ağırlık kazandığı üçüncü yıldan itibaren ise öğrenciler, kendi seçtikleri branş altında lisans eğitimlerine devam ederler.

       Mühendislik eğitiminde alınan kuramsal bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi önemli bir yer tutar. Bu amaçla kurulan laboratuvarlar, öğrencilerimize çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin edindikleri kuramsal bilgileri gerçek hayata aktarabilmelerinin bir yolu da İşyeri Eğitimi ve Stajlardan geçmektedir. Öğrencilerimiz, 2. Sınıfın sonunda 24 ve 3. Sınıfın sonunda 24 olmak üzere toplam 48 işgünü stajlarını Türkiye’de ya da yurtdışında yapabilmektedir. Buna ilaveten 7. veya 8. Yarıyılda “İşyeri Eğitimi”ni Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı ilgili sanayi kuruluşlarında gerçekleştirmektedir.

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 237584 defa okundu.