Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Teknoloji Fakültesi
 
 
Vizyon ve Misyon
Yönetim
Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu
Bölümler
İletişim
Staj
İşyeri Eğitimi İşlemleri
İşyeri Eğitimi Yönergesi
Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi
Teknoloji Fakültesi Görev Tanımları
Teknoloji Fakültesi Organizasyon Şeması
Teknoloji Fakültesi Hizmet Envanteri
İş Akış Şemaları
Formlar
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
İdari İşler
Erasmus
Katalog Web Sitesi

 

 

Teknoloji Fakültesi 2014-1015 Güz Yarıyılı Ortak Dersler İçin Ara Sınav Tarihleri 

 

MTOK Öğrencilerinin I. ara sınav tarihi

 

Tekonoloji Fakültesi 2014-2015 Güz yarıyılı arasınavları 08.11.2014 ile 16.11.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  

 

Teknoloji Fakültesi Ortak Dersler için Sınıflar :

 

MTOK Öğrencilerinin sınav tarihleri:

  • I. Vize :12.11.2014 çarşamba saat 12:00
  • II. Vize :17.12.2014 çarşamba saat 12:00
  • III. Vize :08.04.2015 çarşamba saat 12:00
  • IV. Vize :13.05.2015 çarşamba saat 12:00
  • Mazaret/Telafi: 20.05.2015 çarşamba saat 12:00
  • Final: 27.05.2015 çarşamba saat 12:00
  • Bütünleme: 03.06.2015 çarşamba saat 12:00

 

ÖNEMLİ DUYURU

2014-1015 Güz yarıyılında Teknoloji Fakültesi bünyesinde ortak dersler (Fizik, Kimya, Matematik, Mühendislik Matematiği, Türk Dili, Lineer Cebir, İstatislik ve olasılık) A ve B grubu olarak ayarlanmış ve ders kayıt işlemleri her bölümün kendi grubu içerisinde açılan sınıflara göre gerçekleştirilmiştir. Ancak, oluşturulan sınıfların öğrenci sayıları arasında homojen bir dağılım olmadığı tespit edilmiştir. Örneğin bir sınıfta 100 öğrenci bulunurken diğer bir sınıfta 10-11  öğrenci olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Dekanlık Makamınca her şubedeki öğrenci sayılarını eşitlemek adına şubeler arası öğrenci transferi yapılmıştır. Bu güncelleme şubeler arasındaki dengesiz dağılımı gidermek adına yapıldığından tüm öğrencilerimizden özür dileriz. Bu düzenlemeden öğrencilerimizin hiçbir endişe duymasına gerek olmadığı gibi konuyla ilgili dersi veren öğretim üyeleri bilgilendirilecektir.

Yukarıda belirtilen ortak dersleri alan tüm öğrencilerimizin otomasyon sistemine girerek dersi aldığı şubeye bakması gerekmektedir. Bölüm sekreterliğinizden hangi şubenin hangi derslikte olduğu öğrenerek derslere katılımınızı gerçekleştiriniz. Bu düzenleme Dekanlık Birimi tarafından yapıldığından danışmanınızdan şube değişikliği talebinde bulunmayınız.

 

DUYURU

MTOK Öğrencilerinin sınıfları aşağıda verilmiştir.

 

BİRİNCİ ÖĞRETİM

MTOK 1=Elektrik Elektronik Mühendisliği + Yazılım Mühendisliği

MTOK 2=Adli Bilişim Mühendisliği + Mekatronik Mühendisliği

MTOK 3=Enerji Sistemleri Mühendisliği + Otomotiv Mühendisliği

MTOK 4=İnşaat Mühendisliği + Makine Mühendisliği

 

İKİNCİ ÖĞRETİM

MTOK 1=Elektrik Elektronik Mühendisliği + Yazılım Mühendisliği

MTOK 2=Adli Bilişim Mühendisliği + Mekatronik Mühendisliği

MTOK 3=Enerji Sistemleri Mühendisliği + İnşaat Mühendisliği + Makine Mühendisliği

 

 2014-2015 MTOK ÖĞRENCİLERİ DERS PROGRAMI

 

MTOK ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BİRLEŞTİRİLMİŞ BÖLÜMLER

 

ÖNEMLİ DUYURU

YAZ OKULUNDAN DERS ALAN FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARI DURUMLARINI GÖSTEREN BELGELERİNİ ACİLEN BÖLÜM BAŞKANLIKLARINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

 Facebook Sayfamız

 www.facebook.com/firatteknoloji

         Üniversitemiz bünyesinde, 13.11.2009 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Fakülte bünyesinde; Adli Bilişim Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri açılmış olup, bu bölümlerin birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmaktadır. Birbirleri ile doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olan bu bölümler, günümüzün en geçerli ve gözde mühendislik dallarıdır.

       Fakültemize bağlı bölümlerde lisans eğitimi dört yıldır. Bölümlerde ilk iki yıl, ağırlıklı olarak temel mühendislik derslerinin verildiği bir program uygulanır. Meslek derslerinin ağırlık kazandığı üçüncü yıldan itibaren ise öğrenciler, kendi seçtikleri branş altında lisans eğitimlerine devam ederler.

       Mühendislik eğitiminde alınan kuramsal bilgilerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi önemli bir yer tutar. Bu amaçla kurulan laboratuvarlar, öğrencilerimize çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin edindikleri kuramsal bilgileri gerçek hayata aktarabilmelerinin bir yolu da İşyeri Eğitimi ve Stajlardan geçmektedir. Öğrencilerimiz, 2. Sınıfın sonunda 24 ve 3. Sınıfın sonunda 24 olmak üzere toplam 48 işgünü stajlarını Türkiye’de ya da yurtdışında yapabilmektedir. Buna ilaveten 7. veya 8. Yarıyılda “İşyeri Eğitimi”ni Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı ilgili sanayi kuruluşlarında gerçekleştirmektedir.

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online

 
Bu sayfa 265865 defa okundu.