Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
 
Ana Sayfa
Yönetim
Anabilim Dalları
Linkler
İdari Personel
İletişim
Online Sınav Müracaatı
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
S.B.E. Dergisi
Tezler
Dersler
Hazır Formlar
Tez Yazım Kuralları
Seminer Yazım Kuralları
Yönetmelik
Görev Tanımı
Ders Yapı Diyagramı ve Kredileri
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Enstitü Profili
İstihdam Olanakları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Yeterlilikleri
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - AKTS Kredileri
Ölçme Değerlendirme
Öğrenme Şekli
Bölüm Başk. ve AKTS Koord.
Katalog Web Sitesi
T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

GÜZ YARIYILI
02 – 20 Eylül 2013                 : Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi
09 - 20 Eylül 2013                  : Özel Öğrenci statüsü başvuru dönemi
16 Eylül 2013                          : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
16-20 Eylül 2013                    : Ders kayıtları
16 - 27 Eylül 2013                  : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
23 Eylül 2013                          : Derslerin başlaması
23 Eylül 2013                          : Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Seviye Belirleme Sınavı
30 Eylül - 04 Ekim 2013        : Dersten çekilme veya ekleme ve danışmanın onaylaması
02-04 Ekim 2013                   : Özel Öğrenci Kayıtları
04 Ekim 2013                         : Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü
28 Ekim - 20 Aralık 2013      : Ara sınav dönemi
04 Ocak 2014                        : Güz Yarıyılı Sonu
11 - 24 Ocak 2014                : Genel Sınav
27 Ocak 2014                        : Seminer kitapçıklarının enstitülere teslimi için son gün
28 Ocak 2014                        : Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih
03- 09 Şubat 2014                : Bütünleme sınavı
12 Şubat 2014                       : Bütünleme Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih
 
BAHAR YARIYILI
03-17 Şubat 2014                  : Özel Öğrenci statüsü başvuru dönemi
10-19 Şubat 2014                  : Güz yarıyılına ait katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi
10 Şubat 2014                       : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
10-14 Şubat 2014                  : Ders kayıtları
10 -17 Şubat 2014                 : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
17 Şubat 2014                       : Derslerin başlaması
24-28 Şubat 2014                  : Dersten çekilme veya ekleme yapması ve danışmanların onaylaması
26-28 Şubat 2014                  : Özel öğrencilerin kayıtları
17 Mart - 09 Mayıs 2014       : Ara sınav dönemi
24 Mayıs 2014                       : Bahar Yarıyılı Sonu
31 Mayıs - 13 Haziran 2014  : Genel Sınav
16 Haziran 2014                    : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
17 Haziran 2014                    : Genel sınav notlarının girilmesi için son gün
23 Haziran 2014                    : Seminer kitapçıklarının enstitüye teslimi için son gün
23-29 Haziran 2014               : Bütünleme sınavı
02 Temmuz 2014                  : Bütünleme sınav notlarının girilmesi için son gün
 

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 12947 defa okundu.