Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Besyo - Fırat Üniversitesi
 
 
Ana Sayfa
B.E.S.Y.O. SINAV (2014-2015)
Spor yöneticiliği sınavı 2014-2015
Kurullar
Yönetim
Akademik Birimler
Akademik Personel
İdari Personel
Ders Programı yeni
Sınav Programı
İletişim
Firat Üniv. Anasayfa
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
Yüksek lisans ders programı
gerekli formlar
BÖLÜM VE SINIF DANIŞMANLARI
besyo anket
Spor Öyküleri Yarışması
Spor Terimleri Sözlüğü
BESYO RESİMLER
Katalog Web Sitesi
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ*
GÜZ YARIYILI
23Ağustos-23 Ekim 2013: Fakülte/Yüksekokul/MYO’ dan Farabi değişim programıyla gelen öğrencilerin Protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
26Ağustos–23 Eylül 2013: Güz yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını, II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi
2 Eylül – 15 Eylül 2013: Yabancı dil hazırlık sınıfları için yeterlik kursu
02 – 06 Eylül 2013: Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yerleştirilenlerin kayıtları
16 Eylül 2013: Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
23 Ağustos –23 Ekim 2013: Farabi değişim programlarıyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması
16 – 25 Eylül 2013: Ders kayıtları
16 – 20 Eylül 2013: Bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler için mezuniyet baraj sınavı
16 – 20 Eylül 2013: Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi
16 Eylül – 27 Eylül 2013: Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
19 – 20 Eylül 2013: Yeni kaydolan öğrenciler için üniversite ve ilgili akademik birimin tanıtım programı
23 Eylül 2013: Derslerin başlaması
23 Eylül 04 Ekim 2013: Muafiyet başvuru dönemi
27 Eylül 2013: Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Güz yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
28 Eylül 2013: Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı
30 Eylül - 04 Ekim 2013: Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması
04 Ekim 2013: Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü
07–10 Ekim 2013: Muafiyet ve intibak formlarının hazırlanması, karara bağlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
07–11 Ekim 2013: Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile Ek Yerleştirme kayıtları (ÖSYM den gelecek tarihe göre değişebilir)
21 Ekim 2013: Ek Yerleştirme ile kayıt yapanların hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
21 Ekim 2013: Ek Yerleştirme ile kayıt yapanların Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı
28 Ekim - 20 Aralık 2013: Ara Sınav dönemi
04 Ocak 2014: Güz Yarıyılı Sonu *Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç
11-24 Ocak 2014: Genel Sınav
28 Ocak 2014: Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih
29 Ocak 2014: Genel sınav notlarının ilan edilmesi
29 Ocak - 02 Şubat 2014: DD ve DC aldıkları derslerden kendi istekleri ile bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin elektronik ortamda ders kaydı yapması
03- 09 Şubat 2014: Bütünleme sınavı
12 Şubat 2014: Bütünleme Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih
13 Şubat 2014: Bütünleme sınav notlarının ilan edilmesi
17 Şubat 2014: Tek ders sınavı
18 Şubat 2014: Güz yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10’a giren öğrenci listelerinin ilanı
BAHAR YARIYILI
10-19 Şubat 2013: Bahar yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını, II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi
10–19 Şubat 2014: Ders kayıtları
10–14 Şubat 2014: Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi
10–21 Şubat 2014: Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
17 Şubat 2014: Derslerin başlaması
17 Şubat 2014: Olgunlaşma eğitiminin başlaması (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)
21 Şubat 2014:  Geçici izinli olup ta, izninin iptal ederek bahar yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
24 -28 Şubat 2014: Öğrencilerin danışman onaylarını alarak dersten çekilme veya ders ekleme yapması
17 Mart - 09 Mayıs 2014: Ara sınav dönemi
28 Nisan - 04 Mayıs 2014:  Fırat Günleri
24 Mayıs 2014: Bahar Yarıyılı Sonu
24 Mayıs 2014: Olgunlaşma eğitiminin sonu (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)
31 Mayıs 13 Haziran 2014: Genel Sınav
02–06 Haziran 2014: Hazırlık sınıfları için yabancı dil yeterlik sınavı için başvuru dönemi
16 Haziran 2014: Hazırlık sınıfları için yabancı dil yeterlik sınavı
17 Haziran 2014: Genel sınav notlarının girilmesi için son gün
18 Haziran 2014: Genel sınav notlarının ilan edilmesi
18–22 Haziran 2014: DD ve DC aldıkları derslerden kendi istekleri ile bütünleme sınavına girmek isteyenlerin internette ders kaydı yapması
20 Haziran 2014: Mezuniyet töreni
23–29 Haziran 2014: Bütünleme sınavı
02 Temmuz 2014: Bütünleme sınav notlarının girilmesi için son gün *Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç
03 Temmuz 2014: Bütünleme sınav notlarının ilan edilmesi
07 Temmuz 2014: Tek ders sınavı
21 Temmuz 2014: Bahar yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10 Giren öğrencilerin ilanı
 
NOT: Öğrenci kayıtları 02 – 06 Eylül 2013 tarihleri arasında, Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu  öğrenci işlerinde yapılacaktır.
 
2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT ÖZEL ÖĞRENCİ BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ :                                 19 Ağustos–06 Eylül 2013 :Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye gitmek için başvuruları 09 – 23 Eylül 2013 :Üniversitemizde Özel Öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO’na başvuru dönemi 24 – 25 Eylül 2013 :Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi 27 Eylül 2013 :Özel öğrenci kararlarının Senatoda görüşülmesi 02 – 04 Ekim 2013 :Özel Öğrenci Kayıtları 2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT ÖZEL ÖĞRENCİ BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 03–17 İubat 2014 :Üniversitemizde Özel Öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencileri ile bir başka yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO’na başvuru dönemi 18–19 İubat 2014 : Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi 21 İubat 2014 :Özel öğrencilerin kararlarının Senatoda görüşülmesi 26 -28 İubat 2014 :Özel öğrencilerin kayıtları                                                                                                                                               2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 13 Mayıs 2013 :Kontenjanların Fakülte/Yüksekokul/MYO’ dan istenmesi 24 Mayıs 2013 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi 03 Haziran 2013 :Kontenjanların ÖSYM’ye bildirilmesi 01 – 05 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web sayfasında ilan edilmesi 08 -26 Temmuz 2013 :Başvuruların Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılması 29 -31 Temmuz 2013 : Başvurusu uygun bulunan öğrenci belgelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi 13 Ağustos 2013 :Başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmesi 15 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web Sayfasında ilan edilmesi 16 Ağustos 2013 :Asıl ve yedek öğrenci listesinin Yurt Müdürlüğüne ve Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi 16–19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilere Kabul Mektubu gönderilmesi 02–06 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 10 Eylül 2013 :Yedek listeden kayıt hakkı kazananların web sayfasında ilanı 16–20 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 23 Eylül 2013 :Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Seviye Belirleme Sınavı 25 Eylül 2013 :Türkçe Seviye Sınavı Sonuçları ile Başarılı olanların belgelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 23–27 Eylül 2013 :Ders Kayıtları                                                    2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT KURUMLARARASI YATAY GEÇİİ BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 06 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 24 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 17–18 Haziran 2013 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi 08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 15 Temmuz - 02 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 12–16 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 20–21 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 26 Ağustos 02 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 04 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 09–13 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 16–27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması 2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT KURUMLARARASI YATAY GEÇİİ BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 09 Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 20 Aralık 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 24 Aralık 2013 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi 13 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 20 – 31 Ocak 2014 :Başvuru dönemi 03–05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi 06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 10–13 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 14 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 17–19 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 20–23 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması                                                                                                                      2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT KURUMİÇİ YATAY GEÇİİ BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 06 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 24 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 12 – 23 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 26–29 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 02 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 03 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 09–13 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 16 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 18–20 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 23–27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarını yapması 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması 2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS ve LİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT KURUMİÇİ YATAY GEÇİİ BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 09 Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 20 Aralık 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 13 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 27 Ocak - 03 Şubat 2014 : Başvuru dönemi 04-05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi 06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 10-12 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 13 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 13-14 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 17-21 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması                                                           2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI GÜZ YARIYILINA AİT BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 10 Mayıs 2013 :Çift anadal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi 17 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 15 Temmuz - 02 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 12-16 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 20-21 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 26 Ağustos 02 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 04 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 09-13 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 16-27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması 2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAHAR YARIYILINA AİT BAİVURU VE KABUL TAKVİMİ 23Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 06 Ocak 2014 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 09 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 27 Ocak - 03 Şubat 2014 :Başvuru dönemi 04–05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi 06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 10-12 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 13 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 14-17 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 18-21 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması
2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6111 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER İÇİN AF BAİVURU VE KAYIT TAKVİMİ 12 -29 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 4–5 Eylül 2013 :Başvuru dilekçelerinin ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına gönderilmesi 09–13 Eylül 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 16 Eylül 2013 :Değerlendirilen başvuruların intibak formlarının ve kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi 18–24 Eylül 2013 :İntibakları gönderilen öğrencilerin öğrenim ve katkı payı ücretlerini yatırması ve kayıtlarının yapılması 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması RESMİ TATİLLER 14–18 Ekim 2013 Pazartesi (1/2) Salı : Kurban Bayramı 29 Ekim 2013 Pazartesi (1/2) Salı : Cumhuriyet Bayramı 01 Ocak 2014 Çarşamba : Yılbaşı 23 Nisan 2014 Çarşamba : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2014 Perşembe : Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2014 Pazartesi : Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 27–30 Temmuz 2014 Pazar (1/2) Pazartesi : Ramazan Bayramı 30 Ağustos 2014 Cumartesi : Zafer Bayramı *Akademik Takvimde Belirtilmeyen Sınav ve Stajlarla İlgili Takvimi Belirlemeye Akademik Birim Kurulları Yetkilidir.
KATKI PAYI ÜCRETLERİNİ VAKIFBANKA YATIRIP DEKONTU ALMAYI UNUTMAYIN…

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 12873 defa okundu.