Portal  |   Fırat Üniversitesi  |   English
 
 
 
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı
 
 
Yönetim
Akademik Personel
İdari İşler
İletişim
Diploma Eki
Maden MYO Ana Sayfası
Maden MYO Web Sitesi
Duyurular
Haberler
Mezun Bilgi Sistemi
Dersler
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Program Profili
İstihdam Olanakları
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yeterlilik Koşullan ve Kuralları
Program Yeterlilikleri
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler- AKTS Kredileri
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Şekli
Bölüm Bşk. ve AKTS Koord
Katalog Web Sitesi

DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Programın Amacı

Bu program ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, mermercilik alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Doğal Yapı Taşları Teknolosisi Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar.

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Teknikeri

Mermerin doğadan çıkarılmasıyla başlayan, yarı mamul veya mamul hale gelmesi aşamasında çalışan veya çalışmaları organize eden kişidir.

Görevleri

 

 • Ocağın durumu, kalitesi, verimliliği konusunda etüt çalışması yapar,
 • Mermer bloklarının çıkarılması için gerekli araç gereçleri hazırlar,
 • Mermer bloklarının taşınmasını sağlar,
 • Ham mermerden, isteğe bağlı olarak mamul veya yarı mamul parçaların istiflenmesini stoklanmasını ve ambalajlanmasını sağlar,
 • Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar,
 • Çeşitli mermer ve taşları istenilen ölçülerde keser, deler ve şekillendirir,
 • Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazar,
 • Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar.

 

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Mermer kesme makineleri(Yan kesme makinesi, Baş kesme makinesi), Matkap (delme makinesi) ve çeşitli çaplarda matkap uçlar, Torna makinesi, Parlatma ve silim makineleri (Otomatik Bant Silme, Köprü Silme, Klasik Silme/Perdah makineleri), Çeşitli boyutta taş ve mermer kesicileri, Çekiç vb. aletler, Yazı makinesi (pantograf),

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Doğal Yapı Taşı Teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Vücutça sağlam ve güçlü,
 • Tasarım ve çizimde başarılı, yaratıcı ve estetik duygusuna sahip,
 • Eksiksiz ve pürüzsüz iş yapabilmesi için geneli ve ayrıntıyı algılayabilen,
 • Şekil algılama yeteneği olan,
 • Ölçme ve hesaplama yapabilmesi için belli ölçüde sayısal yeteneğe sahip,
 • Uzay ilişkileri yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,
 • El-parmak becerisine sahip,
 • Gözlerini ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 • Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk duygusu taşıyan,
 • Matematik ve geometri alanında başarılı kimseler,

olmaları gerekir.

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Doğal Yapı Taşı Teknolojisi teknikerleri; mermer atölyelerinde çalışırlar. Açık ve kapalı alanda, soğukta, sıcakta, gürültülü bir ortamda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı tozlu, sulu ve rutubetlidir. Meslek elemanları diğer çalışanlar ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Doğal Yapı Taşı Teknolojisi Teknikeri teknikerinin çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyesi, mermer montaj işletmeleri belli başlı çalışma alanlarıdır. Mermer Teknikerlerinin istihdam sorunu gibi bir sorunları yoktur. Mermer kullanımının artması , mermer ihracının artması nitelikli eleman ihtiyacını daha fazla arttırmakta ve öğrencilerin henüz birinci sınıf sonunda iş bağlantısı yapmasına neden olmaktadır. Ülkemizin Ortadoğu’nun işletilmeyen en zengin mermer ocaklarına sahip olması bu mesleğin gelecekte de önemli bir istihdam alanı olacağını göstermektedir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Mermercilik” ile “Mermer Teknolojisi” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı – İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir – Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı bölümlerinden mezun olanlar “Mermer Teknolojisi” ve “Mermercilik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Fizik, Genel Kimya, Teknik Resim, Jeoloji, Mineraloji, Topoğrafya ve Jeolojik Harita Bilgisi, Mermer İşleme Makineleri ve Teknolojileri, taş ocak işletmeciliği, ocak üretim yöntemleri ve makineleri, Sondaj Bilgisi, Elektrik Bilgisi, İç ve Dış Mekan Montajı, Mermer Sanatsal Tasarımı, Maden ve İş Hukuku, Mermer Ekonomisi, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil gibi genel bilgi dersleri de okutulmaktadır. Dördüncü yarıyılda seminer dersi ile Ocak ve fabrika tekniklerini kapsayan bir çalışma yapılmaktadır. Verilen teorik derslerin pekiştirilmesi için her dönem iki teknik gezi olmak üzere ocak ve fabrika gezileri ve yıl sonunda da il dışı teknik ve sosyal gezilerde yapılmaktadır. Yaz döneminde ise 36 işgünü ocak ve fabrika stajları yapılmaktadır.

Meslekte İlerleme

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Jeoloji mühendisliği, - Maden Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslekte ilerleme mesleki açıdan olamasa da idari açıdan olabilir. Çalıştığı işyerinde ustabaşı, idareci konuma gelebilirler. Belli alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak o alanda uzmanlaşabilirler. Örneğin taş yontu, mermer-karo-fayans, döşeme, süsleme taşçılığı, ocak işletmeciliği vb. gibi. Mermer Teknikeri kendi işyerini açarak bağımsız da çalışabilir.

Benzer Meslekler:

Maden Mühendisi, Jeoloji Mühendisi

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nun kredisinden yararlanabilirler. Mesleki eğitimini tamamladıktan sonra kazanç durumu çalışma şekline (kendi işletmesi veya ücretli çalışma), çalışılan işyerine ve çalışma deneyim ve yeteneğine göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir Mermer Teknikeri asgari ücretten başlayarak ücretin 2-3 katı kadar bir ücret almaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için başvurulacak yerler:

 

 • İlgili Eğitim Kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
 • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

viagra online http://www.bilimselbilisim.com/haberler_detay.aspx?id=42

viagra online
Bu sayfa 24325 defa okundu.